Poradnia lekarza rodzinnego świadczy opiekę medyczną
dla dorosłych i dzieci od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 18:00.

W przychodni obowiązuje rejestracja pacjentów, której można dokonać osobiście lub telefonicznie.

Świadczenia zdrowotne w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej obejmują:

– badania i porady lekarskie
– wizyty domowe
– diagnostykę w zakresie ustalonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia (badania laboratoryjne, RTG, USG )
– USG noworodków, dzieci i dorosłych
– kierowanie na leczenie do poradni specjalistycznych, do szpitala i sanatorium
– szczepienia ochronne dorosłych i dzieci
– badania bilansowe
– zabiegi pielęgniarskie
– opiekę pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej i położnej środowiskowo – rodzinnej
– promocję zdrowia i działalność profilaktyczną
– obsługa karty onkologicznej DILO
– transport sanitarny POZ
– orzekanie o czasowej niezdolności do pracy

Przy Poradni lekarza rodzinnego działa punkt szczepień i gabinet zabiegowy, w których można wykonać:

– pobieranie materiałów do badań diagnostycznych na podstawie zlecenia lekarza POZ
– iniekcje i zabiegi na zlecenie lekarza POZ:
1. zastrzyki,
2. szczepienia,
3. opatrunki,
4. badanie ciśnienia,
5. EKG.

Szczegółowych informacji oraz porad dotyczących szczepień udziela mgr. Izabela Bębenek.

W Poradni lekarza rodzinnego przyjmują:

– lek. med. Wojciech Bartman
– lek. med. Hanna Bromboszcz-Ślusarczyk
– lek. med. Bernadetta Bacia-Boroń
– lek. med. Katarzyna Potejko-Wolska
– lek. med. Monika Smółka

Wspomniane wyżej usługi świadczymy nieodpłatnie w ramach ubezpieczenia NFZ, natomiast dla pacjentów nieposiadających ważnego ubezpieczenia – świadczenia są płatne.

CHCESZ ZOSTAĆ NASZYM PACJENTEM? TO BARDZO PROSTE:

Wypełnij deklarację wymaganą przez NFZ oraz legitymuj się ważnym powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym.
Formularz deklaracji można otrzymać w rejestracji lub pobrać klikając w link poniżej. Na deklaracji wymagany jest własnoręczny podpis pacjenta.
Pacjent może wypełnić dokumenty bezpośrednio w poradni przed realizacją wizyty korzystając z pomocy personelu przychodni.

Pobierz:

  • DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
    POBIERZ
  • DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
    POBIERZ
  • DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
    POBIERZ