Marcin Trzos

 

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, z uwagi na bardzo dobre wyniki w nauce i indywidualny tok studiów związany z Kliniką Choroby Wieńcowej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II od IV roku studiów, gdzie następnie odbywał specjalizację z chorób wewnętrznych ukończoną w 2009 roku. Jednocześnie ze specjalizacją odbywa studia doktoranckie i w 2008 roku broni pracę doktorską dotyczącą molekularnego podłoża zaburzeń rytmu serca. Prowadzi także zajęcia ze studentami Wydziału Lekarskiego UJ. W latach 2010-2015 odbywa specjalizację z kardiologii w Szpitalu Specjalistycznym w Chrzanowie, gdzie pracuje do dnia dzisiejszego i zajmuje się diagnostyką kardiologiczną w szczególności ukierunkowaną na pacjentów z przebytym udarem mózgu. Ponadto zajmuje się kontrolą urządzeń wszczepialnych jak rozruszniki serca, kardiowertery-defibrylatory oraz urządzenia do terapii resynchronizującej. Pasja zawodowa to stany zagrożenia życia – nadal pracuje jako lekarz zespołów ratownictwa medycznego, a z racji doświadczenia zawodowego (5000 godzin dyżurów w oddziałach ratunkowych) jest tzw. lekarzem systemu. Uczestnik licznych konferencji kardiologicznych, przede wszystkim poświęconych zaburzeniom rytmu, niewydolności serca, leczeniu przeciwzakrzepowemu. Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, w obu gremiach należy do sekcji zaburzeń rytmu oraz echokardiografii. Prywatnie miłośnik fotografii, kolejnictwa i turystyki górskiej.