Opieka położnej środowiskowej obejmuje kobiety oraz dzieci płci męskiej do 6 tygodnia życia.

mgr Anna Amam tel. 502 673 424
mgr Anna Put-Bogudzińska tel. 664 747 984

Położna środowiskowo-rodzinna (Położna POZ) świadczy kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo-ginekologiczną w zakresie:

– opieki nad kobietą w okresie ciąży od 21 tygodnia ciąży
– opieki nad kobietą w połogu
– opieki nad kobietą po zbiegu ginekologicznym lub ginekologiczno-onkologicznym (na podstawie skierowania ze szpitala)
– opieki nad noworodkiem
– opieki nad niemowlęciem w pierwszych 6-tygodniach życia,
– pobieranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy, zgodnie z zawartą umową z NFZ

Wyboru położnej dokonuje kobieta lub matka w imieniu niepełnoletniej córki.

 

CHCESZ ZOSTAĆ PODOPIECZNYM? TO BARDZO PROSTE:

Wypełnij deklarację wymaganą przez NFZ oraz legitymuj się ważnym powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym.
Formularz deklaracji można otrzymać w rejestracji lub pobrać klikając w link poniżej. Na deklaracji wymagany jest własnoręczny podpis pacjenta.
Pacjent może wypełnić dokumenty bezpośrednio w poradni przed realizacją wizyty korzystając z pomocy personelu przychodni.

Pobierz:

  • DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ POŁOŻNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
    POBIERZ