Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna (Pielęgniarka POZ) realizuje kompleksowe świadczenia zdrowotne w gabinecie Pielęgniarki POZ, a w uzasadnionych przypadkach i na zlecenie lekarza również w domu pacjenta. Współpracuje z lekarzem rodzinnym oraz innymi specjalistami zależnie od potrzeb pacjenta.

mgr Izabela Bębenek-Mocek

Opieka zdrowotna obejmuje:

– rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych podopiecznych,
– rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych,
– planowanie i realizowanie opieki pielęgnacyjnej,
– realizację zleceń lekarskich,
– udzielanie pielęgniarskich świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych,
– pobieranie materiału do badań w domu pacjenta,
– edukację zdrowotną,
– profilaktykę chorób przewlekłych,
– promocję zdrowia.

CHCESZ ZOSTAĆ PODOPIECZNYM? TO BARDZO PROSTE:

Wypełnij deklarację wymaganą przez NFZ oraz legitymuj się ważnym powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym.
Formularz deklaracji można otrzymać w rejestracji lub pobrać klikając w link poniżej. Na deklaracji wymagany jest własnoręczny podpis pacjenta.
Pacjent może wypełnić dokumenty bezpośrednio w poradni przed realizacją wizyty korzystając z pomocy personelu przychodni.

Pobierz:

  • DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ PIELĘGNIARKI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
    POBIERZ