Przychodnia oferuje wymagane prawem pracy i przepisami sanitarno-epidemiologicznymi badania pracowników.

Oferta obejmuje:

– badania wstępne – przed podjęciem pracy,
– badania okresowe – w trakcie pracy,
– badania kontrolne po długotrwałej niezdolności do pracy – po 30 dniach nieobecności pracownika w pracy, spowodowanej chorobą
– przeprowadzanie badań lekarskich dla celów sanitarno- epidemiologicznych
– przeprowadzanie badań osób ubiegających się o prawo jazdy kat. A, B
– badania wysokościowe.

Przeprowadzamy badania dla:

– osób indywidualnych – prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,
– zakładów pracy na podstawie umów.

 

Pobierz:
Dane do umowy medycyny pracy
Umowa na wykonanie świadczeń zdrowotnych