Medycyna pracy

Zadzwoń: 798 053 294 | (32) 210-94-45
  • Przychodnia oferuje wymagane prawem pracy i przepisami sanitarno-epidemiologicznymi badania pracowników. Oferta obejmuje: – badania wstępne – przed podjęciem pracy, – badania okresowe – w trakcie pracy, – badania kontrolne po długotrwałej niezdolności do pracy – po 30 dniach nieobecności pracownika w pracy, spowodowanej chorobą – przeprowadzanie badań lekarskich dla celów sanitarno- epidemiologicznych – przeprowadzanie badań […]

  • PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA Pracownia posiada aktualne zezwolenie Marszałka Woj. Małopolskiego do prowadzenia badań psychologicznych kierowców i wydawanie orzeczeń ( nr zezwolenia 167/2017). Wyposażona jest w nowoczesny sprzęt specjalistyczny. Psycholog badający- Irena Fudała (Nr K-004 w ewidencji psychologów woj. Małopolskiego). Oferta: Oferujemy usługi w zakresie badań psychologicznych: Kandydatów na kierowców kat. C,D,E, Kierowców wszystkich kategorii praw jazdy, […]