Irena Fudała, psycholog ( absolwentka UJ Kraków), specjalista w zakresie psychologii pracy, uprawniona do badań osób kierujących pojazdami ( wpisana do ewidencji psychologów województwa małopolskiego nr K-004)
Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy psychologa, doradcy zawodowego, biegłego sądowego.
Wcześniej związana z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Trzebini jako psycholog i dyrektor placówki.
W latach 2001 -2017 zatrudniona była jako psycholog pracy w Przychodni Specjalistycznej Medic-us w Trzebini.

Prowadzi badania psychologiczne:

  1. kierowców zawodowych wszystkich kategorii prawa jazdy
  2. kierowców skierowanych na badania psychologiczne przez starostę ( punkty, alkohol, wypadek)
  3. kierowców kat B, którzy w ramach obowiązków służbowych prowadzą samochód służbowy

W ramach medycyny pracy badania psychologiczne:

  1. na stanowiska pracy wymagające pełnej, szczególnej sprawności psychoruchowej.
  2. badania psychologiczne operatorów maszyn i urządzeń ( wózki widłowe, suwnice, maszyny w ruchu itp.)