Absolwentka Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Magister Położnictwa i Specjalista
w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego. Od 2015 roku
pracuję w Szpitalu , natomiast pracę w środowisku rozpoczęłam od
września 2019 roku. Swoją wiedzę pogłębiam na bieżąco.

Swoją pracę wykonuję z wielkim zaangażowaniem i
pasją. Moje motto życiowe to ” Traktuj swojego pacjenta tak jak
chciałabyś, żeby ciebie traktowano gdy znajdę się na jego miejscu”

Jestem spełnioną mamą 9 letniej Milenki oraz 3 letniego Marusia.

Tel. 664-747984